Kurs Katechezy Dobrego Pasterza dla dzieci wczesnoszkolnych, poziom II, cz. 2

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na kolejny Kurs Katechezy Dobrego Pasterza organizowany przez Fundację „Ziarnko Maku”!

 

Kurs Katechezy Dobrego Pasterza dla dzieci wczesnoszkolnych, poziom II, cz. II
Data: 18 – 24 lutego 2018

Wymiar: 41 godzin szkolenia, 25 godzin wykonywania materiałów dydaktycznych
Miejsce: Seminarium Duchowne oo. Zmartwychwstańców, ul. ks. Stefana Pawlickiego 1, Kraków
Prowadzący: Dan Teller (dyrektor szkoły „The Good Shepherd Catholic Montessori” w Ciccinnati, wieloletni lider formacji Katechezy Dobrego Pasterza)
Asystentka: Tatiana Jaroszyńska (prowadzi atrium w Katolickiej Szkole Podstawowej Montessori Fundacji „Ziarnko Maku”)
 
Opis kursu: Kurs jest drugą z dwóch części. Przygotowuje do drugiego i trzeciego roku pracy z dziećmi w wieku 6-9 lat. Będzie również okazja do wykonana materiałów dydaktycznych pod fachowym okiem.
 
Koszt: 800 zł
Zapisy i informacje: info@katechezadobregopasterza.pl,
Osoba do kontaktu: Anna Kasprzyk, tel. 519862967

Zalicza: 200 zł płatna do 2 lutego 2018 na numer konta  61 1540 1115 2044 90919783 0001 z tytułem przelewu: Kurs KDP poziom II cz. II

Warunek uczestnictwa: ukończenie poziomu I i poziomu II cz. I; podpisanie Regulaminu kursu, uiszczenie opłaty za kurs w podanym terminie

Kurs prowadzony według wytycznych Consiglio.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.