Darczyńcy

Pragniemy aby Katolickie Szkoły Montessori prowadzone przez Fundację Ziarnko Maku były dostępne dla wszystkich, także rodzin dzieci niepełnosprawnych oraz gorzej sytuowanych. Opłaty za naukę są więc skalkulowane na minimalnym poziomie koniecznym do utrzymania placówek. Dlatego cenna jest dla nas każda pomoc materialna w postaci darowizny, ufundowania sprzętu, pomocy naukowej czy stypendium dla ucznia.

Naszym Darczyńcom:

  • Ikea – talerze i sztućce do kawiarenki szkolnej
  • Capgemini Polska Sp z.o.o. – 35 laptopów Lenovo
  • Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia – 10 używanych stacjonarnych komputerów

INFORMACJA

Darowizny otrzymane przez Fundację Wspierania Idei Marii Montessori „Ziarnko Maku” z siedzibą w Krakowie przy ul. ks.S.Pawlickiego 1 w roku obrotowym 2016

Działając w drodze wykonania obowiązku wskazanego w postanowieniach Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku – o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz.397 ze zmianami)-Art.18 ust. 1 e Ustawy, Fundacja Wspierania Idei Marii Montessori „Ziarnko Maku” z siedzibą w Krakowie podaje do publicznej wiadomości informacje o ogólnej kwocie jednostkowych darowizn otrzymanych w roku obrotowym 2016 oraz celu, na który zostały przeznaczone:

I. Ogólna kwota otrzymanych darowizn- 259.150,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych)

II. Wykaz darowizn otrzymanych przez Fundację Wspierania Idei Marii Montessori „Ziarnko Maku” z siedzibą w Krakowie przy ul. ks. S. Pawlickiego 1 od osób prawnych.

1) OPTIMUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie, ul. Balicka 125B (KRS 0000408575)-200.000,00 zł

III. Cele na które przeznaczone zostały otrzymane darowizny:

1) cele statutowe Fundacji,

2) budowa Centrum Edukacji Diagnozy i Rehabilitacji

Serdecznie dziękujemy za wrażliwe i szczodre serce!

 

 

 

Comments are closed.