INTERWENCJA W SYTUACJI KONFLIKTU W KLASIE – warsztaty dla wychowawców (31.03 – 1.04)

Często zdarza się, że w klasie szkolnej dochodzi do konfliktów, atmosfera wśród uczniów jest pełna niechęci i wzajemnych złośliwości, a nawet psychicznego i fizycznego znęcania się. Wielu wychowawców, którzy mają pod opieką taką klasę, niepokoi się o swoich podopiecznych. Z jednej strony bardzo chcieliby im pomóc, z drugiej – najczęściej nie mają wiedzy i umiejętności, które pozwoliłyby im zrobić to skutecznie. Celem tych warsztatów jest danie wychowawcom narzędzi, dzięki którym będą mogli przeprowadzić efektywną interwencję, która poprawi atmosferę w klasie i pomoże uczniom stworzyć lepiej integrowaną grupę, w której będą się czuli bezpieczniej.

W ramach tych zajęć uczestnicy nauczą się:
– jak diagnozować sytuację społeczną w klasie i rozpoznawać jej przyczyny (narzędzia, sposób przeprowadzenia badania);
– w jaki sposób mogą reagować na pojedyncze agresywne wydarzenia w klasie;
– krok po kroku – jak przeprowadzić interwencję, która pomoże klasie w ponownej, prawidłowej integracji;
– jakie są zagrożenia i ograniczenia ingerencji wychowawcy w sytuację klasową i jak sobie z nimi radzić.

Zajęcia będą prowadzone metodami aktywnymi, został też przewidziany czas na sesję pytań i odpowiedzi oraz dyskusje nad prawdziwymi przypadkami opisanymi przez uczestników.

Prowadząca: Magda Januszewska – z wykształcenia psycholog (Instytut Psychologii Stosowanej UJ) i prawnik (Wydział Prawa i Administracji UJ). Przez kilka lat pracowałam z młodzieżą oraz rodzicami jako psycholog, terapeuta i trener w Małopolskim Ośrodku Fundacji „Praesterno”. Ukończyłam z wyróżnieniem Studium Przeciwdziałania Patologii Społecznej.

————————–————

Warsztaty są przeznaczone dla wychowawców klas IV – VI, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Ilość miejsc ograniczona.
Kurs trwa 10 godzin dydaktycznych.
Na koniec każdy uczestnik otrzyma dyplom ukończenia kursu.

Cena indywidualna: 150zł/os.
Cena dla grup (min. 3 os.): 120zł/os.

Zgłoszenia (do 29 marca) przez formularz.

Wpłaty na konto: Fundacja Wspierania Idei Marii Montessori Ziarnko Maku
BOŚ Bank S.A. nr: 61 1540 1115 2044 9091 9783 0001
z dopiskiem: opłata za warsztaty dla wychowawców + imię i nazwisko

Termin: 31 marca – 1 kwietnia 2017r.
Rejestracja: 31 marca 2017, godz. 16:00 – 16:20
Warsztaty: 31 marca 2017, godz. 16:30 – 20:00 | 1 kwietnia 2017, godz. 10:00 – 16:00

Miejsce: Katolickie Gimnazjum Montessori, ul. Pawlickiego 1, Kraków


Kontakt: Daniel Pochaba, tel. 660200200, dan.pochaba@gmail.com

Organizator: Fundacja Wspierania Idei Marii Montessori Ziarnko Maku

Comments are closed.