Kurs Katechezy Dobrego Pasterza dla przedszkolaków, część I

Zapisy i informacje: info@katechezadobregopasterza.pl

Zaliczka 250 zł płatna do 30 sierpnia 2016 na nr konta :

61 1540 1115 2044 90919783 0001

KDPp1 KDPp2

Comments are closed.