kurs-matematyka-baner

Jak pogłębiać rozumienie matematyki?

Jak wychodzić poza algorytmy i schematy?

Jak uczyć współpracy na lekcjach matematyki?

Jak skłonić do uczenia się na błędach (nie tylko swoich)?

Jak zadbać o aktywność?


Podczas warsztatów zostaną zaprezentowane metody, pozwalające organizować pracę na lekcjach matematyki tak, by uczniowie mogli pogłębiać rozumienie i uczyć się od siebie nawzajem.

Przykładowe techniki to:

  • rozgrzewki matematyczne (ang. number talks) – krótkie formy pracy, wzmacniające biegłość rachunkową i pogłębiające rozumienie,

  • zadania w kawałkach” – sposób organizacji pracy grupowej aktywizujący wszystkich jej członków,

  • mój ulubiony błąd” – metoda prowadząca do tego, by uczniowie uczyli się na błędach.

Proponowane rozwiązania mogą znaleźć zastosowanie zarówno na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjalnej jak i ponadgimnazjalnej. Większość proponowanych aktywności została zainspirowana obserwacjami dokonanymi podczas wizyt w amerykańskich szkołach.

Prowadząca: Maria Samborska — doktorantka w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego, do niedawna nauczycielka matematyki w szkole Montessori, obecnie wykładowca dydaktyki matematyki w Szkole Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie, którym chce się podzielić na warsztatach, zdobywała między innymi uczestnicząc w programie kształcenia nauczycieli podczas dwumiesięcznego stażu na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley w USA.


Ilość miejsc ograniczona. Kurs trwa 10 godzin dydaktycznych. Na koniec każdy uczestnik otrzyma dyplom ukończenia kursu.

Cena indywidualna: 150zł/os. | Cena dla grup (min. 3 os.): 120zł/os.

Zgłoszenia (do 14 grudnia) przez formularz.

Wpłaty na konto: Fundacja Wspierania Idei Marii Montessori Ziarnko Maku
BOŚ Bank S.A. nr: 61 1540 1115 2044 9091 9783 0001
z dopiskiem: opłata za warsztaty matematyczne + imię i nazwisko

Termin: 16-17 grudnia 2016r.

Rejestracja: 16 grudnia 2016, godz. 15:30 – 16:20

Warsztaty: 16 grudnia 2016, godz. 16:30 – 20:00; 17 grudnia 2016, godz. 10:00 – 16:00

Miejsce: Katolickie Gimnazjum Montessori, ul. Pawlickiego 1, Kraków

Kontakt: Daniel Pochaba, tel. 660200200, dan.pochaba@gmail.com

Organizator: Fundacja Wspierania Idei Marii Montessori Ziarnko Maku

kurs-matematyka-plakat