Tutoring

 

Nasza szkoła zakwalifikowała się do ogólnopolskiego projektu

“Wychować człowieka mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole.”

Realizatorem projektu jest Instytut Tutoringu Szkolnego – www.tutoring.org.pl (placówka Towarzystwa Edukacji Otwartej), a projekt sfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Uczniowie objęci tutoringiem w naszej szkole zyskają wsparcie życzliwego im dorosłego (tutora), który będzie dla nich indywidualnym wychowawcą.
Projekt realizowany jest w latach 2016 – 2018 i obejmuje następujące działania:
Wdrożenie tutoringu szkolnego w 64 szkołach w całej Polsce, w 6 Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych (MOW-ach) i 6 Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii (MOS-ach),
Przeszkolenie z zakresu tutoringu szkolnego ponad 1000 nauczycieli oraz ponad 200 pracowników MOW-ów i MOS-ów,
Objęcie wychowawczą opieką tutorską ponad 9 tysięcy uczniów w Polsce,
Wspieranie pracy wyszkolonych tutorów w formie superwizji i konsultacji,
Wsparcie dyrektorów placówek wprowadzających tutoring,
Wizyty studyjne w szkołach studyjnych,
Rozwijanie i propagowanie metody tutoringu szkolnego oraz pedagogiki dialogu w Polsce.
Więcej o projekcie można przeczytać i obejrzeć na stronie projektu www.tutoringszkolny.pl

W naszej szkole podstawowej tutoringiem objęte są dzieci z klas od 3 do 7 . W liceum i gimnazjum tutoringiem objęci są uczniowie we wszystkich klasach.

W naszej szkole będziemy łączyć idee M. Montessori i założenia tutoringu szkolnego

Comments are closed.