Relacja z II Zjazdu Tutorów Szkolnych.

16 listopada 2018 r. mieliśmy przyjemność gościć w naszych szkolnych murach gości z całej Polski – osoby związane z oświatą, zainteresowane tutoringiem – nauczycieli i dyrektorów szkół, przedszkoli, wychowawców z młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii oraz aktywistów zainteresowanych oświatą. Spotkanie odbyło się w ramach II Zjazdu Tutorów Szkolnych. Organizatorami tego wydarzenia byli Instytut Tutoringu Szkolnego oraz Fundacja „Ziarnko Maku”. Celem spotkania była wymiana doświadczeń między nauczycielami i wychowawcami zaangażowanymi w tutoring szkolny.

Konferencja podzielona została na kilka bloków, wśród których znalazły się m.in. wykład dotyczący pedagogiki dialogu i tutoringu szkolnego (prelegentem był p. Mariusz Budzyński), refleksje na temat funkcjonowania tutoringu w szkole Montessori (głos zabrała p. Agnieszka Guzik), referat dotyczący tutoringu młodzieżowego (prowadzony przez p. Dorotę Cichecką), który otworzył przed nami nowe perspektywy pracy, tym razem między uczniami jako wzajemnymi tutorami.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie z tutorami i ich podopiecznymi z Katolickiej Szkoły Montessori oraz warsztaty open space, w czasie których omawiane były takie tematy jak: tutoring dydaktyczny i jego granice, tutoring a struktura organizacyjna szkoły, tutoring w edukacji wczesnoszkolnej i superwizja tutorska. Każdy warsztat został podsumowany przez jego uczestników na zebraniu plenarnym, co pozwoliło na zapoznanie się z wynikami pracy innych grup.

Zjazd stał się dla wszystkich polem wymiany doświadczeń, refleksji, ale także i pytań oraz niepewności, był miejscem wsparcia oraz wzajemnej inspiracji do działania. Otworzył nam wiele nowych drzwi, pokazał wyzwania, przed którymi stoimy. Z pewnością takie spotkania przyczynią się również w przyszłości do coraz lepszego organizowania pomocy i wsparcia wychowawczo-pedagogicznego w naszej Szkole.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.