Katolicka Szkoła Podstawowa Montessori

Szkoła Podstawowa powstała 2012 w roku. Na jej patrona obraliśmy o. Pawła Smolikowskiego CR. Wychodzimy z założenia, że szkoła jest instytucją wspierającą rodziców w ich funkcji wychowawczo-opiekuńczej, zwłaszcza w wymiarze duchowości chrześcijańskiej i myślenia pedagogicznego.
Pracujemy:

 • Realizując podstawę programową MEN za pomocą metody Marii Montessori
 • W grupie mieszanej wiekowo
 • Poprzez planowanie prac
 • Realizując tygodnie tematyczne
 • Realizując zajęcia językowe
 • Realizując pedagogikę włączającą
 • Stosując szerokie wsparcie dla uczniów
 • Rozwijając opiekę duchową
 • Organizując kursy i szkolenia
 • Współpracując z różnymi podmiotami

Siedziba Szkoły mieści się w budynkach klasztoru O. Zmartwychwstańców na ul. Pawlickiego 1 w Krakowie.

Katolickie Liceum Montessori

Katolickie Liceum Montessori im. Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata w Krakowie powstało w 2017 r. i jest pierwszym liceum Montessori w Polsce.

Centrum Edukacji, Diagnozy i Rozwoju

Centrum Edukacji, Diagnozy i Rozwoju to inicjatywa Fundacji „Ziarnko Maku”, która powstaje w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez naszych podopiecznych i ich rodziny poznane na przestrzeni ostatnich 10 lat funkcjonowania Szkoły Podstawowej, Liceum i wygasłego już Gimnazjum. To w murach naszych szkół poznaliśmy wspaniałe dzieci z różnorodnymi talentami, uzdolnieniami, marzeniami, ale również i trudnościami, z którymi muszą się borykać. To właśnie tutaj spotkaliśmy również rodziny naszych uczniów i mogliśmy z bliska obserwować poświęcenie i wysiłek rodziców rozwożących swoje dzieci z wielką miłością i troską po różnych specjalistach rozsianych po całym Krakowie. I niejednokrotnie z dużą bezradnością szukających lekarzy i terapeutów godnych polecenia.

Dlatego wymarzyliśmy sobie miejsce zupełnie inne od wszystkich, nowoczesne i w pełni profesjonalne, które swoją kompleksową opieką otoczy nie tylko dzieci potrzebujące pomocy, ale w wielu przestrzeniach wspierające również ich całe rodziny. C.E.D.R. ma być miejscem rozwijającym talenty, wspierającym mocne poczucie własnej wartości i pozwalającym przezwyciężać trudności rozwojowe. Ma być miejscem, w którym w przyjaznej atmosferze dzieci będą mogły zostać poddane diagnozie oraz otoczone działaniami terapeutycznymi zapewnionymi przez wysoko wyspecjalizowanych profesjonalistów współpracujących z nauczycielami dobrze znanymi dzieciom już z murów szkolnych. Ma być również miejscem pozwalającym złapać oddech rodzicom, którzy będą mogli ze spokojem powierzyć dzieci specjalistom, których już znają i darzą zaufaniem, a sami będą mogli odpocząć w komfortowych warunkach nie tracąc czasu na stresujące dojazdy. Będzie to również przestrzeń do budowania relacji, wymiany doświadczeń, wzajemnego wspierania się oraz wielu inspirujących rozmów.

Co więcej, C.E.D.R. ma być pierwszym ośrodkiem w Polsce pracującym w oparciu o metodę opracowaną przez Marię Montessori oraz wyrosłym na fundamencie wartości chrześcijańskich i myśli Kościoła Katolickiego. Opierając się twardo na tych wartościach chcemy stworzyć miejsce, w którym każde dziecko i jego rodzice będą otoczeni prawdziwym szacunkiem, troską i życzliwością. W ośrodku powstaną gabinety diagnostyczne, które pozwolą na:

 • pomoc psychologiczną w dziedzinie diagnozy dysfunkcji i specjalnych potrzeb edukacyjnych
 • psychoterapię jako wsparcie rodziców i dzieci we wszystkich trudnościach codziennego sprawnego funkcjonowania
 • wsparcie logopedy i neurologopedy dla wszystkich dzieci z wadami wymowy, trudnościami w czytaniu, jąkaniu się itp.
 • socjoterapię oraz trening umiejętności społecznych dla dzieci z trudnościami w funkcjonowaniu w grupie
 • terapię ręki dla dzieci potrzebujących wsparcia w pisaniu, ćwiczeniu małej motoryki oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • konsultacje medyczne takich specjalistów jak: pediatra, neurolog, psychiatra dziecięcy
 • strefę ruchu i rozwoju fizycznego, w obrębie której podnoszona będzie sprawność fizyczna dzieci i młodzieży potrzebna do prawidłowego funkcjonowania w innych sferach życia
 • rehabilitację dla dzieci z wszelkimi zaburzeniami i niepełnosprawnościami ruchowymi
 • integrację sensoryczną jako terapię motoryki całego ciała

C.E.D.R. powstaje w wydzierżawionym przez Fundację „Ziarnko Maku” budynku niewykończonej sali gimnastycznej Centrum Resurrectionis. Chcemy, aby w przyszłości powstały tutaj: sala gimnastyczna, przestrzeń warsztatowa, gabinety terapeutyczne oraz kawiarenka. Przy ogromnym wsparciu Zgromadzenia Zmartwychwstańców oraz wielu innych darczyńców i ludzi wielkiego serca udało nam się do tej pory:

 • wydzierżawić salę gimnastyczną od Zgromadzenia Zmartwychwstańców,
 • przygotować wszystkie projekty i uzyskać niezbędne pozwolenia branży architektonicznej, konstrukcyjnej oraz sanitarnej,
 • opracować szczegółowy kosztorys przedsięwzięcia,
 • wykonać pokrycie dachowe zabezpieczające budynek przed dalszym niszczeniem oraz wilgocią,
 • przygotować parking koło budynku.

Przed nami kolejne wyzwania podzielone na 5 etapów, które chcielibyśmy zakończyć w czwartym kwartale 2026 r. Już dzisiaj zapraszamy Cię do współpracy, wsparcia oraz zaangażowania w ten wielki i potrzebny projekt. Pomóż nam stworzyć miejsce, gdzie wspólnie pomożemy pokonać ograniczenia i pomożemy każdemu młodemu człowiekowi stojącemu u początku dorosłego życia wydobyć jego potencjał i dodać mu skrzydeł do dalszego czynienia dobra.

Dziupla

Więcej na www.dziupla.ziarnkomaku.pl

© 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone.