Rodzaj pracy: stacjonarnie, godziny pracy między 8:00 a 16:00 – do ustalenia 

Okres zatrudnienia: od marca 2024

Wymiar pracy: ½ etatu – z możliwością poszerzenia o obsługę sekretariatu fundacji do całego etatu 

Wynagrodzenie: 2 600 – 4 000 brutto w zależności od doświadczenia 

O organizacji: 

Jesteśmy krakowską Fundacją Wspierania Idei Marii Montessori “ZIARNKO MAKU” działającą od 2012 roku. Naszym celem jest tworzenie dobrej edukacji, wychowywanie dzieci i młodzieży w duchu wartości chrześcijańskich , zgodnie z nauczaniem Kościoła Katolickiego oraz wspieranie rodzin w ich rozwoju. Inspiracją do założenia Fundacji była dla nas głęboko humanistyczna myśl Marii Montessori, w której zachwyciło nas i nieustannie zachwyca pełne szacunku podejście do człowieka, a także postrzeganie edukacji jako fascynującej przygody. 

Nasze oczekiwania wobec kandydata/ki:

Potrzebujemy osoby odpowiedzialnej, zadaniowej, samodzielnie utrzymującej porządek i dyscyplinę pracy w zakresie podlegających jej obowiązków. Szukamy człowieka, który potrafi nawiązać dobry kontakt z ludźmi i będzie otwarty na ich potrzeby oraz pytania.  

Co jest niezbędne, na tym stanowisku:

 • Doświadczenie w pracy związanej z obszarem administracyjno-finansowym. 
 • Znajomość podstawowych pojęć i mechanizmów związanych z rozliczeniami. 
 • Umiejętności przygotowywania raportów finansowych. 
 • Zdolność samodzielnego i sprawnego rozliczania kilku projektów jednocześnie. 
 • Wysoka kultura rozmowy, umiejętność prezentacji zagadnień księgowych w prosty sposób. 
 • Umiejętność pisania, redagowania ofert, maili, listów, pism oraz zapytań.
 • Wytrwałość i elastyczność.
 • Znajomość prawa oświatowego i rozliczeń subwencji edukacyjnej. 
 • Sprawne posługiwanie się programami komputerowymi i wspierającymi pracę. 

Mile widziane będą: 

 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku. 
 • Podstawowe umiejętności związane z prowadzeniem sekretariatu.

Wymagania:

 • Doświadczenie w pracy związanej z księgowością, finansami, administracją,  prowadzeniem sekretariatu lub obsługą administracyjno-kasową. 
 • Wykształcenie wyższe lub średnie kierunkowe. 
 • Wysokie kompetencje komunikacyjne oraz interpersonalne.
 • Sumienność, obowiązkowość, terminowość i rzetelność.
  

Zakres obowiązków dotyczy obsługi finansowej Fundacji i Szkół przez nią prowadzonych (rozliczanie wpłat, faktur, obsługa kont), tj:

 • realizowanie i dokumentowanie operacji kasowych (sporządzanie raportów kasowych wraz z dokumentacją, rozliczenie zaliczek pracowniczych);
 • przyjmowanie, i weryfikacja faktur zakupowych, uzyskanie zatwierdzeń merytorycznych od zamawiających zakup, weryfikacja płatności, przygotowanie faktur do zatwierdzenia;
 • przygotowanie płatności faktur zakupowych;
 • rozliczanie czesnego i innych wpłat szkół oraz Fundacji, kontrola płatności czesnego, sporządzanie wezwań do zapłaty, sporządzanie raportu rozliczenia czesnego dla dyrektorów szkół;
 • fakturowanie sprzedaży;
 • sporządzanie comiesięcznego raportu rozliczenia budżetu;
 • kompletowanie dokumentacji faktur zakupowych, dowodów przychodowych (naliczenie czesnego i opłat za edukację), faktur sprzedażowych, wyciągów bankowych, dowodów magazynowych – do przekazania do biura rachunkowego;
 • semestralne rozliczanie zastępstw pracowników Szkół, na podstawie wykazu od osoby odpowiedzialnej;
 • współpraca z zarządem, dyrektorami oraz biurem księgowym w obsłudze budżetu Szkół i Fundacji na podstawie przygotowanych narzędzi oraz ustalonych procedur;

Co oferujemy?

 • Pracę z misją w stabilnej organizacji pozarządowej.
 • Praca z doświadczonym zespołem specjalistów zajmujących się ważnym problemem społecznym. 
 • Wynagrodzenie w wysokości  2 600 – 4 000 zł brutto za pracę w wymiarze ½ etatu – w zależności od doświadczenia i umiejętności.
 • Częściową możliwość dostosowania godzin pracy do własnych preferencji.

Rekrutacja:

O co będziemy pytać podczas rozmowy rekrutacyjnej?

 • Chcemy uczciwie pogadać o Twojej motywacji do pracy, potrzebach, tym co robisz w życiu i dlaczego zgłaszasz się do pracy. 
 • Będziemy pytać o Twój sposób funkcjonowania w pracy – jak sobie organizujesz obowiązki, czego potrzebujesz, co sprawia Ci trudność. Sprawdzimy Twoje kompetencje związane z umiejętnościami potrzebnymi na tym stanowisku. 
 • Zapytamy o Twoje doświadczenia, które pomogą Ci w realizacji przypisanych zadań.

Harmonogram. W jaki sposób się zgłosić?

I etap: 

Przygotuj swoje CV i list motywacyjny, w którym przekonasz nas do tego, że to Ty jesteś najlepszym kandydatem na to stanowisko. Będziemy czytać z uwagą i zapewniamy, że odpowiemy na każde zgłoszenie.

CV i list motywacyjny zapisz jako pliki PDF i dołącz w formie załączników do wiadomości. Prosimy, aby załączniki nie przekraczały w sumie 2 MB.

Swoje zgłoszenie prześlij mailem na adres rekrutacja@ziarnkomaku.pl temacie wiadomości umieść zdanie: Pracownik działu finansowego – rekrutacja.

II etap: 

Wybrane osoby otrzymają zadania do wykonania – sprawdzimy Twoje umiejętności praktyczne (związane z kompetencjami analitycznymi).

III etap: 

Z wybranymi osobami przeprowadzimy rozmowę telefoniczną/spotkanie online.

IV etap:

Wybrane osoby po trzecim etapie zaprosimy na kolejną, bardziej szczegółową rozmowę z Dyrekcją Szkoły. 

Terminy rekrutacji:

 1. Do 12.02.2024 r.  – I etap (nadsyłanie zgłoszeń)
 2. Termin ustalany indywidualnie, nie później, niż do 13.02.2024  – II etap (zadania praktyczne i teoretyczne)
 3. 14-16.02.2024 r.  – III etap (rozmowa online/telefoniczna)
 4. 19-22.02.2024 r.  – IV etap (spotkania osobiste)
 5. 26.02 – 1.03.2024 r.  – możliwe rozpoczęcie pracy (jeśli masz dłuższy okres wypowiedzenia, a bardzo będziemy chcieli z Tobą współpracować, zaczekamy na Ciebie!